Chov včelích matek

Jak chovat včelí matky

Výběr vhodného včelstva pro chov matek

Nejdříve vytvoříme tzv osiřelec a to tak, že na nové místo odebereme matku, otevřený plod, zavíčkovaný mladý plod, část zásob a jeden plást, politý trochou vody. V osiřelci zanecháme 1 nástavek s 3 – 4 krycími plásty se zásobami a na zbylé místo vložíme plodové plásty s vybíhajícím plodem. Do mezery do středu nástavku, kde vybíhá plod vložíme chovný rámek. Počkáme 3 dny a pokud pak v plodových plástech nalezneme jejich naražený matečník, využijeme z něj mateří kašičku k přelarvení nových matek.

Pokud není právě snůška, dokrmujeme po vložení chovné série vytvořený osiřelec roztokem 1:1 (cukr, voda). Ze 3 dnů starého osiřelce vyjmeme chovnou loučku, tu očistíme, otočíme a do mateřích misek kápneme vlažnou vodu (nemůžeme také mateří kašičku či kašičku ředěnou vodou).

Na základě určitých faktorů jako např. výnosu medu, mírnosti, jarního rozvoje, zvolíme ideální včelstvo na plemenný materiál. Plásty prohlídneme a tam, kde jsou nakladená vajíčka, vybíráme ty nejmladší larvičky ne starší jak 3 hodiny.

1. den „přelarvení“

Připravíme si mateří misku s vlažnou vodou a do ní přendáme larvičku, kterou podebereme tahem přelarvovací lžičky. Dojde-li k přetočení larvičky, nebo se jí nějakých způsobem dotkneme, přelarvuje s jinou larvičkou. Poté chovnou loučku uložíme zpět do osiřelce mezi líhnoucí plod. Pozor na vysoušení larviček nebo na klepnutí s pletivem v chovném rámku.

3. den „kontrola“

Překontrolujeme přijetí vložených matečníků s larvičkami a odstraníme nechtěné naražené matečníky.

6. den „matečníky zavíčkovány“

Pro získání další série matek, přeneste mateří misky do líhní nebo chovných včelstev. Pokud další sérii nepotřebujete, zanechejte larvy v osiřelci.

12. den „zralé matečníky“

Může se stát, že budete potřebovat nutně osadit včelstvo matkou. V takovém případě se vloží matečník do včelstva bez matky a poté jen kontrolujete vylíhnutí a kladení. Toto se ale provádí jen v případě nouze. Doporučuje se školkování matečníků (přes matečník se nasune klícka, nebo ho do klícky vložíme – zaklíckování).

13. den „líhnutí matek“

Jakmile se matky vylíhnou, přemístíme je spolu s 1 středně velkou naběračkou dělnic uspaných APINAREM do oplodňáčku. Jedinou matku neuspíme. Než oplodňáček uložíme do sklepa, vložíme do něj medocukrové těsto.

14. den „vynášení oplodňáčků“

14. – 15. musíme umístit oplodňáček na místo – před setměním. Poté oplodňáček otevřeme.

20. den „přirozené spáření“

Během 20. – 25. dne dochází k tzv. přirozenému spáření. Pokud je nutná inseminace, provádí se 20. nebo 21. den.

25. den „kontrola kladení“

25. - 27. kontrolujeme kladení matek.

Osiřelec/chovné včelstvo

Jak vychovat včelstvo

Možností produkce matečníků je spousta. Nejsnadnější možností je užití rojových matečníků. V tomto případě si však nemáme možnost volby vhodného včelstva, pro reprodukci. Pokud si zvládneme zajistit výchovu matečníku, můžeme využít způsob přelarvování. Výchova lze provést buď ve směsném oddělku nebo chovem při matce. Ještě jedním způsobem je chov v osiřelci.

Otevřený plod

Vývoj včel – otevřený plod

Otevřený plod, jinými slovy plod nezavíčkovaný, je fáze kdy se vajíčko přetváří v dospělce. Larva je v této fázi stočená. Následně se začne vzpřimovat, je tzv. zavíčkovaná. Jakmile se dělnice a trubci začnou drát z buňku, svými tupými kusadly víčko prokoušou, nebo spíše rozdrolí. Jedině matka má kusadla ostrá, v jejím případě tedy mluvíme o odříznutí.

Vybíhající plod

Přijetí matky včelstvem

Než včelstvo přijme matku, trvá to pár dní. Rozhodnutí včelstva, zda matku přijme probíhá právě v období vybíhajícího plodu. S jistotou je však včela přijata až ve chvíli, kdy má ve včelstvu vlastní včely.

Naražený matečník

Jak provést výměnu včelí matky

Předtím než vyměníme včelí matku, musíme se ujistit, že nemáme naražené žádné matečníky, protože by ji včelstvo nepřijalo. Matečníky jsou nejlepší od zkušeného chovatele.

Chovný materiál pro chov matek

Chovný materiál ve včelařství

Chovným materiálem máme na mysli vajíčko včely, které je kladeno na buňky včelího plástu. Je velice choulostivé na přímé sluneční světlo, také by se nemělo vystavovat teplotám nad 37 °C a mělo by zůstat ve stejné poloze v jaké bylo nakladeno, tudíž se s ním nesmí hýbat.

Top