Ovce

Ovce

Ovce patří do skupiny velkých hospodářských zvířat a často se chovají ve větším počtu než skot. Hlavními výhodami chovu ovcí je, že jsou lehce přizpůsobitelné rozdílným podmínkám jak klimatickým, tak i teritoriálním, lze je chovat ve velmi různorodých podmínkách a chov navíc není omezen žádnými náboženskými předsudky.

Ovce jsou dobře přizpůsobeny k chovu v rozdílných klimatických a geografických podmínkách. Od nepaměti se chovají v dosud neosídlených oblastech na pobřeží Severního moře až po vysokohorské oblasti a nížiny, a to od polárních oblastí až po tropy. Ovce se chovají i v oblastech rozsáhlých stepí a polopouští. V Evropě se ovce chovají i tam, kde není možný chov skotu ani jiných druhů hospodářských zvířat. Jejich snášenlivost umožňuje společný pastevní chov se skotem i s koňmi.

Vlasová pokrývka ovcí je velmi nutná vzhledem ke klimatickým a přírodním podmínkám, ve kterých se ovce chovají.

Ovce se dříve v Evropě chovaly především pro vlnu. Nejkvalitnější jemnou vlnu produkují merinové ovce. Hrubá vlna se získává od dlouhovlnných a krátkovlnných plemen ovcí. Tato vlna se využívá také v textilním průmyslu. Polovina populace ovcí na světě produkuje vlnu hrubou, kterou nelze využít k výrobě látek, slouží ale jako surovina při výrobě koberců a přikrývek. V tropech a v oblastech s vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu mají velký význam srstnatá plemena ovcí.
 

Plemena ovcí

U ovcí se vyskytuje obrovské množství plemen, až 600 druhů. Plemena ovcí se dělí podle různých hledisek, např. podle délky a tvaru ocasu na krátkoocasé, dlouhotenkoocasé, tlustoocasé a tlustozadké, dále podle ušlechtilosti na primitivní, zušlechtěná a ušlechtilá a také podle vlny (podle charakteru vlny, utváření rouna, jemnosti a délky vlny, barvy a lesku). Nejčastějším hlediskem, podle kterého se ovce třídí, je však užitkový typ (vlnařsko-masný, masný, dojný a plodný).

Ovce mimo masa produkuje navíc vlnu a mléko. Mléko se využívá přímo syrové nebo se zpracovává na sýry a další tržní produkty. Využívají se i tenká střeva ovcí, ze kterých se vyrábí  struny na hudební nástroje nebo při výrobě uzenin.

Velmi hojně se ovce využívají také k údržbě krajiny, přepásávají vřesoviště, rašeliniště a pastviny zarostlé křovinami. Ovce pastevní porost ukusuje blízko země a kromě toho rovnoměrně zatěžuje půdu. Tento způsob spásání travin je velmi prospěšný pro louky. Při intenzivním způsobu hospodaření přispívá pastva ovcí k zachování úrodnosti půdy.
 

Top