Vybíráme pejska V současné době je velká móda pořídit si pejska. Jen málo lidí si ale uvědomuje, jaká je to zodpovědnost. Co s pejskem, když chceme jet na výlet nebo na dovolenou? Musíme požádat sousedy nebo někoho z rodiny, aby ho vyvenčil a nakrmil. Přesto přijmout do své rodiny nového čtyřnohého člena je krásné a nesmírně obohacující. Když už se rozhodneme, měli bychom si uvědomit, z…

Vybíráme kočku Každý, kdo si chce pořídit domácího mazlíčka, by si měl uvědomit, že to není jen radost, ale někdy i starost. Prvotní rozhodnutí je velmi důležité a obzvlášť výběr kotěte by měl být zodpovědný.   Výstavní kočka, kočka na chov, nebo domácí mazlíček? Budoucí majitel by měl vědět, jestli chce mít kočku jako domácího mazlíčka, nebo kočku, se kterou se bude chtít účastnit…

Hlodavci Hlodavci tvoří největší skupinu mezi savci. Přibližně 1800 různých druhů hlodavců tvoří společně dobrou polovinu ze všech savců na zemi. Hlodavci se vyskytují v různých částech světa a přizpůsobili se nejrůznějším okolnostem a podnebím.   Hlodavec, jako domácí zvířátko Až na některé výjimky se většina hlodavců nedožívá vysokého věku. Mnoho malých hlodavců žije jen rok nebo…

Plazi Řád plazů se dělí na dva podřády – ještěry a hady. Je velmi bohatý na druhy, kterých bychom napočítali kolem 6000. Kromě oblastí s extrémně chladným klimatem jsou oba podřády rozšířeny po celé Zemi. Jejich zástupci se vyznačují, mimo celé řady znaků především na kostře, také tím, že mají tělo kryté šupinami. Všichni ještěři mají vyvinutý lopatkový pletenec, a to i v případě, že…

Koně     Kůň se vyvíjel v Severní Americe, potom přecházel přes tzv. pevninské mosty do dnešní Asie. Před několika tisíci lety kůň v Severní Americe z neznámého důvodu zcela vyhynul. Znovu se sem koně vrátili až v 16. století spolu s osadníky z Evropy, proto v Americe nejsou koně divocí, ale koně zdivočelí. Kůň doprovázel společenský vývoj od období nejstarších kultur. Koně…

Chůvičky Tento ptačí druh se ve volné přírodě nevyskytuje a není zde také schopen po delší dobu přežívat. Byl před několika staletími uměle vychován v Japonsku, a to pravděpodobně křížením některých druhů amadin. V chůvičkách pravděpodobně koluje krev panenky bronzové, panenky hnědohřbeté nebo stříbrozobky zpěvné. Pro své malé rozměry, tiché hlasové projevy, čilost a hlavně schopnost…

Kozy Kozy patří mezi nejstarší užitková zvířata, člověk je chová bezmála 10 tisíc let. Kozy jsou rozšířené po celém světě, jejich stav je asi 700 mil. kusů a tento počet se stále zvyšuje. Koza byla zvířetem hlavně chudých lidí, proto její stavy měly maxima v období mezi válkami. Na našem území byly nejvyšší početní stavy koz v letech 1900 až 1945. Např. v roce 1920 bylo chováno 1 291 000 koz a…

Ovce Ovce patří do skupiny velkých hospodářských zvířat a často se chovají ve větším počtu než skot. Hlavními výhodami chovu ovcí je, že jsou lehce přizpůsobitelné rozdílným podmínkám jak klimatickým, tak i teritoriálním, lze je chovat ve velmi různorodých podmínkách a chov navíc není omezen žádnými náboženskými předsudky. Ovce jsou dobře přizpůsobeny k chovu v rozdílných klimatických a…

Prasata Počátek domestikace prasat se datuje do období 9. až 7. tisíciletí př. n. l. v jihovýchodní Asii nebo jižní Číně, v Mezopotámii a ve střední Evropě. Až do 18. století se život evropského domácího prasete podstatně neodlišoval od prasete divokého. Forma ustájení prasata příliš nechránila proti nepřízni klimatických podmínek. Krmení si prasata nacházela v lesích převážně sama,…