Fypryst Spot-on Cat sol 1x0,5ml

Kód produktu: C04467

Fypryst Spot-on Cat sol 1x0,5ml

Kód produktu: C04467
  • Momentálně nelze koupit
  • Doprava od: 89 Kč
  • 117 Kč
Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů.,Inhibuje GABA komplex vazbou na chloridové kanály tak, že blokuje pre-,a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány.,Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému,a smrt hmyzu a roztočů.

Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám,(Ctenocephalides spp), klíšťatům (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp.,,Ixodes spp. včetně Ixodes ricinus) a všenkám (Trichodectes spp.

A.Felicola,spp.) u kočky.
Indikace / použití
Cílový druh zvířat: kočka.
Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) a klíšťaty,(Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u koček.

Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček.

Prevence a léčba napadení všenkami (Felicola subrostratus) u koček.

Kontraindikace
Nepoužívejte u koťat mladších 2 měsíců a/nebo vážících méně než 1 kg,vzhledem k absenci dostupných údajů. Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj.,celkové onemocnění, horečka...) nebo zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv,pomocné látce.

Nežádoucí účinky
Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená,povahou vehikula.
Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku,udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání,srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti.,ýjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy,(hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení.

Interakce
Nejsou známy.
Těhotenství a laktace
Může být aplikován chovným a březím kočkám a kočkám v laktaci.

Upozornění
Fipronil může nepříznivě působit na vodní organizmy.

Nekontaminujte,rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

Dávkování
Aplikujte obsah 1 jednodávkové pipety o obsahu 0,5 ml na kůži mezi,lopatkami.

Způsob použití
Cesta podání: zevní podání na kůži.

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle,a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným,koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu,,poté čepičku z pipety sejměte.

Rozhrňte srst zvířete v oblasti mezi lopatkami tak, že je viditelná kůže.,Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte,tak, aby se obsah vyprázdnil na kůži.

Jedna dávka zajistí ochranu proti napadení blechami po dobu až 5 týdnů.,Přípravek je účinný proti klíšťatům po dobu 2 týdnů.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální,interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Ochranná lhůta veterinární
Není určeno pro potravinová zvířata.

Použití, expirace 24

Způsob skladování
V původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Podobné produkty

Top