Hodnota včelího med

Toto tekuté zlato je výtvorem včely medonosné. Zamysleli jste se někdy nad tím, čím se včely živý v zimních měsících? Právě medem a jeho odebráním tak přijdou o svůj přirozený zdroj potravy. Dlouho se jako náhražka používal cukr. Na něm jsou sice včely schopné přežít, ale ze stravovacího hlediska to pro ně není úplně vhodná možnost. Rafinovaný cukr je pro ně těžko stravitelný, a navíc neobsahuje potřebné živiny.

Krmení včel – cukr pro včely vyšel z módy

Inovací byla výroba krmiva pro včely. Při výběru krmiva je však třeba dát si dobrý pozor na jeho složení, neboť některé jsou obnovou cukru a nejsou tedy pro včely vhodné. Dají se však nalézt kvalitní krmiva, která nezatěžují trávicí systém včel a v úlu nekrystalizují. Bohužel ani tato možnost nenahradí živiny medu. Cenové rozpětí kvalitního krmiva se pohybuje cca od 30–40 Kč/kg. Spočítáte-li si veškeré náklady, které včelař vynaloží k chovu včel, zjistíte, že by cena medu neměla klesnout pod 100 Kč/kg za 950 g sklenici.

Jaká je ale hodnota včelího medu pro lidi?

Svým způsobem se s medem setkáváme na každém kroku. Díky svému přínosu na zdraví ho nalezneme ve farmacii, jako příměs v kosmetických přípravcích (krémy, mýdla, šampóny), nebo klasicky jako potravinu či alkoholický nápoj. Med je jistě velkým přínosem pro zdravou výživu, a tudíž tomu někdy odpovídají i ceny produktů z něj. Jistě bychom se něj obešli. Ale nebyla by škoda přijít o tak chutný, voňavý, zdravý, léčivý a cenově dostupný poklad, který jsme v medu nalezli?


 

Med prodej – omezené zásoby medu

Pro mnoho lidí se stal med každodenní součástí života. Naneštěstí jako i o ostatní přírodní zdroje, můžeme o med velice snadno přijít. Produkce medu je silně spjata s počasím. Jakékoliv výkyvy slunce, větru, deště nebo teploty vzduchu mohou ohrozit množství vyprodukovaného medu. Jaká bude snůška se bohužel nedá dopředu odhadnout. Vzhledem k nejisté dostupnosti, by směl být med klasifikován jako vzácnější surovina. Problémem však zůstává kvalita medu. Český med, který se řadí mezi kvalitnější, se často dodává do zahraničí, ale na naše pulty se bohužel často dostává med ze zahraničí, který se mu kvalitou často nevyrovná. Bývá totiž ředěn sirupy, čím se snižují jeho účinky i jeho hodnota.

Včelí med a jeho tržní hodnota

Cena medu samozřejmě závisí na situaci na trhu. Čím víc je v daném roce medu, tím menší je cena a naopak. Dále se pak cena odvíjí na základě prodávaného množství a od kupujícího subjektu. Je rozdíl, zda si med koupí konečný spotřebitel v 590 g sklenici, nebo další zpracovatel v 280 g sudu. Cena medu se díky nevědomosti často pohybuje pod výrobními náklady. Avšak zvýší-li včelař ceny, neztratí tím klientelu, ale naopak získá prostředky pro koupi vybavení a tím zvýšit kvalitu svého medu. Běžná cena u nás je v rozmezí 120 Kč – 160 Kč (2014) za 950 g sklenici, avšak na Slovensku může být cena vyšší i než 200 Kč.

Jsem včelař a mám problémy s prodejem medu

Může se stát, že bude mít včelař problém s prodejem svého medu. Není nutné hned snižovat cenu, čímž si může spíše uškodit z hlediska dojmu kvality medu. Je třeba se zamyslet, jak na med lépe upoutat pozornost okolí. Třeba vymyslet novu originální etiketu, nainstalovat tabuli nebo baner na plot, využít sociálních sítí nebo inzerce v novinách.

Top