Kde žádat o dotaci

Včelařství a dotace

Podporu pro včelaření je možné získat ze zdrojů EU, ale i z krajských úřadů. Dostání dotací z krajských úřadů se značně liší. Vše se odvíjí od podmínek výzvy. Konkrétní informace vždy naleznete na stránkách kraje. Nejběžnější se využívá financování prostřednictví zdrojů EU. Pokud máte zájem o více informací, navštivte stránky Českého svazu včelařů www.vcelarstvi.cz, nebo se obraťte na předsedu místního svazu ve kterém jste registrováni.

Top