Květen

Včely a včelaření v květnu

V květnu dochází k rozšiřování včelstev za pomocí vložení mezistěn a stavebním rámků a zabraňuje rojení včel. Aby se zlepšila ventilace, lze rozšířit česno. Včelař odebírá přebytečně pylové plásty a přibližně 10 až 14 dnů před očekávanou hlavní snůškou se mezi plodiště a medník vkládá mateří mřížka.

Top