Listopad

Včely a včelaření v listopadu

Během listopadu včely zimují. V tomto období se ze souše zpracovávají mezistěny a probíhá také ošetření proti varroáze včel. V souladu s pokyny veterinární správy by mělo být do konce roku provedeno poslední ošetření.

Top