Mám vyrojené včely?

Jak bojovat s rojem včel

Rojení patří k přirozeným pudům včel. Vychází z jejich potřeb a jejich nenaplnění. Dá se mu předcházet, ale jakmile k němu dojde, je třeba včely odchytit. I když se včelstvo většinou nevzdálí daleko od úlu, může o ně včelař přijít. Stává se to  z důvodu:

  1. Roj zlikvidují hasiči
  2. Roj zahyne
  3. Roj zdivočí
  4. Roj sebere jiný včelař

Když například uhyne včelí královna, může se roj sám od sebe vrátit.

Odchyt roje

Pokud nejste včelař, přenechejte raději odchyt roje zkušenému včelaři nebo na hasičích. Pro odchycení roje nám slouží různé pomůcky, jako například ochranné pomůcky a hlavně roják nebo úl (bedna, kam se roj umístí), rohochyt a smyk. V současnosti se roj běžně odchytává za pomoci feromonů včelí matky.

Top