Medomety

Medomety

Medomet je důležitou součástí pro všechno včelaře. Používá se k separaci medu od včelího díla. Nyní se tato separace zakládá na odstředivé síle. Medomet se skládá z pevné a rotující části, tedy z bubnu a rotoru. Rámky se ukládají do koše, který je v rotoru. Ten může být poháněn elektricky i mechanicky.

Dělení medometů

Dělení medometů se odvíjí od jejich umístění bubnu.

Horizontální medometu mají buben umístěn vodorovně. Tato forma není v praxi příliš   používaná. Silnou stránkou horizontální medometu je však možnost snadného zhotovení a ovládání medometu až s 200 rámkovou kapacitou. Je využívám především v sestavách linech pro vytáčení medu. Bývají především radiální.

Vertikální medomety nalezneme nejvíce. Buben je tedy umístěn kolmo k podlaze. I přes kapacitní a velikostní omezení, splňuje požadavky většiny včelařů.

Vertikální medomety dále dělíme na:

  1. Radiální
  2. Tangenciální
  3. Tangenciální nezvratné
  4. Tangenciální zvratné
  5. Tangenciální zvratné radální
  6. Radiální medomety

Tvar kolmo vložených rámků připomíná hvězdu. Plusem je větší kapacita pro rámky a    jednoduchost konstrukce. V případě tužšího medu však výtočnost medu nemusí být            stoprocentní. Viz obrázek A.

Tangenciální medomety

Do tangenciální nezvratných medometů se rámky umisťují rovnoběžně s povrchem medometu. Tyto medomety mají několik výhod, jako například jednoduchou stavbu koše, nízkou cenu a velkou efektivitu vytáčení. Mínusem je pak omezená kapacita a nutnost otáčet rámky pro jejich úplné vytočení z obou stran. K dostání jsou varianty s ručním              pohonem, ale i elektrickým 12 V a 230 V. Viz obrázek B.

Tangenciální zvratné medomety

U tangenciální zvratných medometu se rámky opět vkládají do tvaru hvězdy. Konstrukce koše ale zajišťuje vytočení rámku podle směru vytáčení. Rámek je během rotace otočen     rovnoběžně k povrchu medometu, čímže se zajistí velká efektivita vytáčení. Jakmile dojde k vytočení jedné strany, změní rotor směr a tím se vytočí i druhá strana. Výhodou tedy   zůstává, nulová manipulace ve formě vyjímání rámku z medometu. Běh vytáčení zajišťuje           řídící jednotka, a proto není zásah včelaře nutný. K mání jsou elektrické varianty 12 V a            230 V, které mají obě regulaci otáček. Viz obrázek C.

Tangenciální zvratné radální Medomety

Tento typ medometu není na trhu moc dlouho. Liší se svým speciálním košem, který vytáčí stejně jako u tangenciálních zvratných medometů, a zároveň umožňuje upevnit další koše a vytáčet jako u radiálních medometů. Pro představu kombinace obrázků A a C.

Historie Medometů

Počátky medometu na principu odstředivé síly datujeme do roku 1865. Vynalezl ho Franz Von Hruschka. Před tímto vynález byl med lisován. Původním materiálem pro výrobu medometu bylo dřevo, z hygienických důvodů se však začala použít nerez.

Materiál medometů

Jelikož jsou požadavky na hygienu a kvalitu potravin stále vyšší, je na jejich výrobu používána potravinářská nerezová ocel. Výpusť se čas od času vyrábí z potravinářského plastu. Pro zbývající části se však používají klasické kovové a plastové materiály.

Jak vybrat správný medomet?

Pořízení nového medometu by si měl řádně promyslet jak nový, tak i zkušený včelař, který potřebuje nový. Je třeba si ujasnit jaké vlastnosti, kromě stáčení medu, by měl medomet mít a důvod koupě. Lze zvažovat mobilitu zařízení, změnu rámkové míry, nebo časovou náročnost.

Mobilita medometu závisí například na velikosti medometu, ale určuje ji i ruční pohon, nebo napájení 12 V namísto 230 V.

Výběr ideálního medometu se nijak neodvíjí od počtu včelstev. Ať už máte 3 anebo 50 včelstev, je zcela na Vás, zda si vyberete tangenciální zvratný 4 rámkový medomet nebo ruční 3 rámkový. Liší se časem vytáčení, fyzickou náročností a cenou.

Kupovat použitý medomet?

Kupovat použitý medomet může být značně riskantní, kvůli pozůstatku nemocí. Naneštěstí o nákaze včel, nemusí dlouho vědět ani včelař, který medomet prodává.

Top