Náklady včelařství

Náklady na včelaření

Každý začínající včelař musí počítat s tím, že včelaření není levným koníčkem. Pro snížení počátečních nákladů, je ale možné získat na některé vybavení dotaci. Jedná se o vybavení zvyšující kvalitu medu, zajišťující zdraví včel a jeho prevenci. Pro představu při množství 3 včelstev jsou počáteční náklady zhruba 20.000,-, vezmeme-li variantu s ručním medometem. Medomet doporučujeme si nevypůjčovat, neboť hrozí přenos nemocí.

Top