Plastové rámky 39x24

Rámek plastový 39x24

U plastových rámků typu Hoffmann se nemusí provádět žádná z činností jako u rámků dřevěných. Plastové rámky jsou již tedy s rámkem, mezistěnou a mezerníky. Pro včelaře jsou časově velice úsporné ať už při jejich pořizování tak i při užívání rámků, či vytáčení. Materiál plástu je schválen pro potravinářské účely.

Rozdíly mezi plastovými a dřevěnými rámky

 

 

Dřevěné rámky

Plastové rámky Classic/Thermo

Životnost

5 let

20 let

Pořizovací cena

31 Kč

42 Kč/48Kč

Náročnost na přípravu

15 min.

0,5 min

Náročnost odvíčkování

20 sec.

20 sec.

Vytáčení medu

30 sec./ks

30 sec./ks

Opravy rámky po vytočení

20 sec.

0 sec.

Náklady na opravu rámku po vytočení

17 Kč

0 Kč

Vyvařování vosku

30 sec. (vařák)

10 sec. (špachtlí)/ 30 sec. (vařák)

Dezinfekce

0 sec. (ve vařáku)

30. sec. (roztok)/0 sec. (ve vařáku)

Údaje v tabulce jsou pouze orientační

 

 

Z tabulky je patrné, že náklady na plastové rámky se oproti dřevěným začnou vracet ihned při prvním výměně mezistěn v rámku. Nejdéle tedy do 3 let od zakoupení.

Nyní můžeme nabídnout plastové rámky Classic a Thermo. Oba tyto druhy jsou stejné konstrukce. Jediné odlišnosti jsou v odolnosti materiálu vysokým teplotám, čímž nastávají rozdíly v návodu užívání.

Plastové rámky Classic

Jde o rámek bílé barvy a odolávající teplotám až 70 °C. U vyšších teplot rámek dost změkne a může se tím deformovat. Nedoporučujeme je tedy používat do vařáků na vos nebo tavidel. Vosk se seškrabává špachtlí.

Plastové rámky Thermo

Bývají v pastelových barvách a odolávají teplotám až do výše 150 °C. Avšak nedoporučujeme je vystavovat teplotám vyšším jak 100 °C. Mohou se vkládat do vařáků na vosk, ale nedoporučujeme je do slunečních tavidel.

Návod k použití plastového rámku 39x24 Classic/Thermo

Před prvním použitím

Než začnete rámky Classic a Thermo používat, je lepší opatřit je vrstvou včelího vosku, kterou nanesete válečkem nebo štětcem. Používáme štětce z nylonu. Nejméně vosku se spotřebuje při nanášení plochým štětcem. Při nanášení by měl mít vosk teplotu 70 – 85 °C a nejlepší je používat vosk z nových mezistěn. Není nutností, aby byly zaplněny dna jednotlivých buněk, vosk stačí nanášet na všechny hrany buněk a na hrany rámku. Reliéf buněk musí zůstat zachován!

Technologie odvíčkování

Odvíčkování plastových rámků se nijak neliší, používají se při něm běžné nástroje a postupy. Použít můžeme například odvíčkovací vidličky, nože, válečky, nebo odvíčkovací zařízení.

Postup vytáčení medu

Na vytáčení medu klasicky užíváme medomet. Díky větší pevnosti plastového rámku, nežli voskové mezistěny je možné využít při vytáčení vyšších otáček.

Odstranění starého vosku rámku Classic

K odstranění starého díla používáme špachtli. Potom můžeme rámek vrátit zpět do úlu. Včely si dna buněk samy urovnají, vyčistí a dílo pak znovu vystaví.

Odstranění starého vosku rámku Thermo

Staré dílo odstraníme špachtlí nebo ve vařáku na vosk. Pokud bychom použili vařák na vosk, je nejlepší potom opět nanést na rámky lehkou vrstvu vosku.

Desinfikování

Většinou se desinfekce neprovádí. Má-li však k desinfekci dojít, neprovádí se u rámků Classic vyvaření, nýbrž se sterilizuje v roztoku hydroxidu sodného (5 %) a přípravku Sava (10%) a poté se opláchne v teplé vodě. Je potom ale třeba potřít rámky opět voskem. Rámky Thermo je možné desinfikovat ve vařáku při vyvařování vosku.

Top