Povinnosti včelaře

Zákon o chovu včel

Povinností každého včelaře je registrace u Českomoravské společnosti chovatelů, kde mu bude přiděleno číslo chovatele a číslo stanoviště. O své činnosti také musí informovat příslušný Obecní

Úřad, na jehož katastrálním území má včelstva umístěna. Vše má i své časové lhůty. Nahlášení musí proběhnout do konce února, změna umístění včelstva se hlásí 5 dní před jeho umístěním. Všechna tato hlášení se provádějí především kvůli pěstitelům, kteří mají na starosti postřik zemědělských plodin. Ti jsou naopak povinni sdělit všem chovatelům přesný den a čas postřiků. Včelaři tak získají čas pro uzavření včela, aby se neotrávilo.

Včelařská činnost je podmíněna řízením se Veterinárním zákonem.

Včelař je každoročně povinen:

  1. Do 15.2. musí odevzdat vzorky na vyšetření Varroázy.
  2. Do 1.5. je včelař povinen nahlásit výboru základní organizace úhyn včelstev přes zimu. Úhyny, které by mohly být podezřelé, musí z důvodu možné nemoci nahlásit Veterinární správě. Povinnost vzniká úhynem více jak 25 % včel z počtu evidovaných v ústřední evidenci k 1. září z předešlého roku na daném stanovišti.
  3. Do 15. 9. musí na ČMSCH nahlásit počet včelstev.

Ke každému stanovišti vzniká povinnost hlásit veškeré změny, přemístění, úhyny, kontroly apod. Další povinností je pravidelné ošetřování včelstva proti Varroáze.

Top