Prosinec

Včely a včelaření v prosinci

V prosince hrozí nálety ptáků na úly. Možností obrany je rozestavění v okolí úlu krmítka a kousky loje překrytí úlů textiliemi nebo pletivem.

V prosinci se ukončuje léčení včel. Čistí se podložky, aby pak byli připravené pro odběr včelí měli.

Top