Rojení včel

Toto přirozené období, které trvá v průběhu celého jara, bývá pro včelaře velkou nepříjemností. Včely se nedají příliš snadno odchytit. Této nepříjemnost však může každý včelař předejít.

Proč se včely rojí

Období rojení začíná už před první snůškou a trvá do konce června, kdy se včely již začínají připravovat na zimní období. Hlavním důvodem jejich rojení bývá nedostatek místa úlu při jejich činnostech. Nejsložitější to bývá se stavbou včelího díla, ukládáním zásob nebo kladením. Pokud tedy včelám začne být těsno a znemožní to dělat jejich práci, vypudí včelí matku z úlu. Mluvíme o tom jako o vyrojení.

Jak předcházet rojení

Volba úlu

Vše se odvíjí již od pořízení úhlu. Příliš se nehodí tzv. kláty, nebo zadáky, u kterých je horší přístup a často se nedá úl už dál rozšiřovat. Menšího rozměru jsou i úly typu Tachov.

Přidání rámků s mezistěnou

Pokud včely všechny rámky zakladou a další zásoby medu již nemají kam ukládat, je třeba do úlu doplnit další prázdné rámky s mezistěnou. Nejlepší možností je udělat z jednoho přidaného nástavku pod plodiště dva. Nový rámek a plod se pak dá dát na střídačku a krajní krycí rámky budou nové rámky s mezistěnou. Včely se tak snadněji dostanou z jednoho rámku na druhý. Díky krajním rámku si můžete ověřit sílu vašeho včelstva a chuť do stavby, jelikož na tyto rámky včely staví, až ve chvíli, kdy jinde už není místo.

Uvolnění místa v úlu – volná stavba

Stejně jako lze včelstvo rozšiřovat, jde i jeho růst zpomalit. Stačí když do úlu dáte rámky bez mezistěn, protože to včely zpomalí a více se vysílí.

Přistřižení křídel včelí matce

Aby se zabránilo rojení, můžete včelí matce přistřihnout křídla. Ona pak vypadne z úlu na zem. V trávě ji můžete nalézt podle chumáče, který ostatní včely utvoří. Pro případ matčiny smrti, mají včely v úlu naražený matečník.

Mechanické zábrany

Používat mechanické zábrany příliš nedoporučujeme. Během rojení včely narazí matečník a původní matku, která se díky zábraně nemůže dostat ven z úlu, často zabije nová matka.

Jak využít rojení

Rojení lze využít také pro tvorbu oddělku. Během rojení vyjmete rámek s matečníkem včetně včel a zásob a přendáte jej do nového úlu třeba odebráním nástavku.

Top