Úlový systém Langstroth

Systém včelích úlů

Jedná se o nejpoužívanější úlový systém na světě. Byl vynalezen roku 1852 Američanem Lorenzem Langstrothem, jež si ho nechal i patentovat. Lorenzo Langstroth byl pastorem, učitelem a včelařem. Už od dětství projevoval zájem o život hmyzu. V pozdějších letech propadl včelařství. Mohli jste se o něm doslechnout již díky jeho prvnímu významnému objevu, čímž je tzv. včelí mezera.

Úlový systém Langstroth

Byl patentován r. 1852. Je prvním úlem, který bral v úvahu včelí mezeru. Vynález měl vliv na včelařství na několika kontinentech. Tento systém má jednoduchou konstrukci i pro využití včelaře. Výhodou tedy je cenová dostupnost i jednoduché vyrobení i pro méně zručné včelaře. Vše, co potřebuje ke stavbě tohoto systému je pouze základní vybavení pro práci se dřevem.

Jak funguje úlový systém Langstroth

V systému byli původně rámky vysoké 232 mm (Langstroth Original). Měli rámkovou míru 44,8 x 232 cm s horní loučkou o délce 48,2 cm. Můžeme také nalézt označení Langstroth 1/1 nebo L1/1. Celá sestava se skládala ze dna, nástavků a víka. Nástavky jsou na 10 rámků.

Langstroth a dadant

Ne úplně vyhovující ale byla vysoká  hmotnost nástavků v medníku. Na základě systému Dadant se systém Langstroth rozšířil také o rámky s výškou 185 mm (Langstroth ¾), 159 mm (Langstroth 2/3) a 137 mm (Langstroth ½), ale také 285 mm s označením jako Dadant Jumbo, který se používá výhradně do plodiště.

Top