Včela medonosná

Včela medonosná neboli Apis mellifera se v povědomí lidí zařadila jako nejznámější zástupce blanokřídlého hmyzu. Vyvinula se nejspíš mutací včely východní cca před 10 tisíci lety. Přestože druhů včel máme mnoho, je včela medonosná nejvíce zužitkována pro hospodářství. Stavba těla včely je složena ze třech částí – z hlavy, hrudi a zadečku. Aby byla pohyblivost včely co nejlepší, jsou části jejího těla na sebe propojeny zúžením. I když jsou orgány uložené v hrudi, v zadečku včely se nachází zažívací orgány, medový váček, jedová žláza, vzdušné vaky a žihadlo. Jistě jste slyšeli o tom, že jakmile dá včela žihadle, zemře. Je to z důvodu, že duté žihadlo, které je napojeno na jedový váček, má na svém konci háček. Ten včele po zasažení zabraňuje žihadlo vytáhnout. Tím pádem si jeho násilným vytáhnutím vytrhne jak žihadlo, tak jedový váček, což je pro včelu smrtelné.

Vývojová stádia včely medonosné

Je rozdíl, zda včelí matka klade vajíčka oplozená či neoplozená. Ta oplozená vkládá do včelích buněk nebo do mateřích misek. Neoplozená naproti tomu do trubčích buněk. Jakmile se z vajíčka vylíhne larva, nikdo by v ní včelu nepoznal. Bílé tělo larvy nemá tři části jako už plně dospělá včela, ale skládá se z hlavy a 13 článku. Na bocích a vrchní části buňky má předkukla v tzv. matečníku vytvoření zámotek. Tento zámotek slouží larvě k zapředení při zavíčkování buňky. Vnější části těla se už však začínají vyvíjet do tvaru dospělé včely.

Čtvrtým mezníkem ve vývoji včely je kukla. Toto období trvá u dělnic a trubců 8 dni a u matky 5 dní. Aby se dospělá včela dostala z buňky, musí se z víčka vykousat. Kompletní vývin včel trvá u matky 16 dni, dělnic 21 dní a trubců 24 dní.

Sestava včelstva (společenství včel) se skládá z jediné matky, spousty dělnic, a určitého množství trubců, na základě síle včelstva, možnosti sehnat potravu a ročním období. Každá včela má svou přesnou roli:

Zajišťování nových členů včelího osazenstva, má starosti matka, kladením vajec.

Tato úloha by se neobešla bez trubce, který matku oplodňuje a případně i zahřívá včelí plody.

Vše ostatní mají na starosti dělnice. Musí se postarat o potravu v podobě nektaru, medovice, pyl, vodu, vyrábějí med z nektaru a medovice, konzervují pyl, staví plásty, krmí matky, trubce a včelí plod, uklízí v úlu, jsou strážci úlu, větrají apod.

 

Zásoby včely medonosné na včelím díle. Zásoby tvoří med, pyl. Zásoby jsou pokryty propolisem - dezinfekce.

Včelí tanec

Tímto způsobem spolu včely navzájem komunikují o novém zdroji potravy. Tanec spočívá v pohybech včelí průzkumnic po plástvi tak, že vrtivými pohyby určuje úhel s vertikálou plástu, který je stejný jako úhel se směrem k potravě a poloze slunce.

Top