Včelaříme

Proč včelařit?

Motivací pro včelaření je mnoho. Spousta lidí to například viděla v minulosti u svých rodinných příslušníků, nebo ve včelaření jen našli zalíbení. Na základě počtu včelstev se dá tato záliba rozdělit podle výdělečnosti.

  1. Včelaření pro zábavu
  2. Včelaření jako vedlejší zdroj příjmů
  3. Včelaření jako živnost
  4. Včelařská farma

Včelaření pro zábavu

Včelařství pro zábavu není příliš významným příspěvkem do rodinného rozpočtu. Naší odměnou za pozornost a správnou péči o včelstva je sladký med. Počet včelstev se pohybuje v rozmezí 3 až 10 včelstev.

Včelaření jako vedlejší zdroj příjmů

U včelaření jako vedlejší zdroj příjmů se můžeme setkat s množstvím až 150 ks včelstev, kde 150 ks bývá maximum, které je vedle zaměstnání možné zvládat. Přestože je počet nad 100 ks hodně náročný, jeho nespornou výhodou je získání dostatku medu jak pro rodinu, tak pro prodej. Pro získání většího množství medu, se doporučuje včelstva přesouvat.

Včelaření jako živnost

Při velkém nadšení a s trochou štěstí lze podnikat i se 150 včelstvy. Avšak nejen špatné počasí může naše podnikání ohrozit. Proto se doporučuje mít více včelstev než 150 (cca 300).

Včelařská farma

Společnosti s několika sty včelstvy už lze klasifikovat jako včelařské farmy, kde počty včelstev mohou jít až do řádek tisíců.

Top