Včelstvo přišlo o matku

Úhyn včelích matek

Může nastat situace, kdy je třeba nahradit včelí matku ve včelstvu. I to se však dá řešit.

Včelstvo si dokáže matku nahradit samo

Když včelstvo přijde o matku, včely jsou neklidné a začnou vystavovat buňky pro výchovu nové maty. Vytvářejí nový matečník, ze kterého vychovávají novou matku. Aby se však vychování nové matky zadařilo, musí být v úle nakladená nová vajíčka.

K vylíhnutí matky dochází po 16 dnech od položení vajíčka.

Získání matky vytvořením osiřelce

Včelař musí vložit do plemenáčku zavíčkované plodové plásty s mladými včelami, spolu s pylovými a medovými zásobami. Poté se přibližně po 1 hodině vkládají do plemenáčků nalarvované matečníky. Matky se líhnout cca do 14 dnů. Je však riziko, že mezi sebou budou nově vylíhnuté matky bojovat, proto je doporučujeme 2 dny před jejich vylíhnutím zaklíckovat, aby se nepozabíjely.

Do včelstva se dodá nová matka uměle vychovaná

Uměle vychovaná matka se dá získat ve šlechtitelské stanici.

Top