Chameleoni

Chameleoni

Obrázek 0Všichni chameleoni žijí v Africe, v zemích kolem Středozemního moře, na Arabském poloostrově až po Indii a Cejlon. Většina z nich je vázána na vlhké lesní a pralesní biotopy. Najít zde můžeme také druhy žijící na okraji pouští a savan. U nás se prodávají druhy pocházející v zásadě z lesních biotopů.

Velikost chameleonů se pohybuje od několika málo centimetrů až po 3/4 metru. Charakteristickým znakem čeledi je dlouhý vymrštitelný jazyk s rozšířeninou na konci, jehož pomocí chameleoni lapají kořist – hmyz, pavouky nebo menší obratlovce.

Oči chameleonů mají tu schopnost, že se dokážou pohybovat každé zvlášť nezávisle na sobě.

Prsty na silných nohou jsou srostlé vždy do dvou proti sobě postavených skupin, které umožňují dobře obejmout větev a šplhat. Ocas téměř všech chameleonů je chápavý a tvoří určitým způsobem „pátou“ nohu.

Nápadným znakem chameleonů je jejich schopnost barvoměny s velmi širokým spektrem přechodů. Změna barvy slouží jako určitý způsob vyjádření aktuálního stavu a také pro vyjádření změny nálad.
 

Co byste měli vědět, než si chameleona pořídíte?

Chov v zajetí není složitý, ale i v případě, když se chameleonům věnuje maximální péče, nedožívají se v teráriích obvykle dlouhého věku. Chyba je buď v nedostatku slunečního záření (chameleoni se v přírodě velmi rádi sluní), nebo v omezené nabídce dostatečně pestré potravy.

Chovat je lze ve stejných podmínkách jako leguány, menší druhy krmíme malým hmyzem, větším předkládáme větší druhy hmyzu a menší obratlovce. V létě jim potravu zpestřujeme hmyzem, který nachytáme v přírodě. Čím pestřejší bude potrava, kterou jim nabídneme, tím větší šanci máme, že se u nás dožijí delšího věku.

Chameleoni neumí pít z misky, ale vodu pouze olizují z listů, ze stěn terária, proto jim terárium co nejčastěji rosíme vlažnou vodou.

V zajetí se rozmnožují jen zřídka.
 

Top