Hannoverský kůň

Hannoverský kůň

Hannoverský kůň je plemeno koně vyšlechtěného v Německu v 17. až 18. století. V roce 1735 byl zřízen hřebčinec v Celle z nakoupených holštýnských vraníků španělské provenience. V období napoleonských tažení byli hřebci odsunuti. Jejich místa postupně zaujali meklenburští a pomořanští plemeníci. V souvislosti s tehdejšími potřebami byly šlechtěny 3 užitkové typy: jezdecký, kočárový a tažný.

Předností některých plemeníků byla ušlechtilost a harmonie získaná korekčním vlivem anglického plnokrevníka. Jedním z nich byl Norfolk, který vynikal mimořádnou potencí. Pod vlivem jeho potomků získával hannoverský kůň ušlechtilost, harmonii a jezdecko-kočárový typ. Odezvou sílící poptávky armády po jezdeckém typu bylo častější využívání anglických plnokrevných plemeníků.

Roku 1888 získalo šlechtění hannoverského koně pevný řád založením plemenné knihy. Plemeníci se vybírali do chovu na základě výsledků výkonnostních zkoušek. Do roku 1950 byla kritériím výběru jezdecká výkonnost a výkonnost v tahu, později převládl požadavek jezdecké výkonnosti a sportovních schopností.
 

Charakteristika Hannoverských koní

Jde o konstitučně tvrdého jezdeckého koně s vynikající mechanikou pohybu, který je méně přizpůsobivý podmínkám prostředí, zejména suššímu klimatu.

Hannoverský kůň je náročnější na podmínky chovu. Hannoverští koně se velmi důkladně šlechtí pro jejich vyrovnanou, poslušnou povahu a spolehlivost. Jsou to proslulí drezurní koně a výjimečný talent, zajišťující jejich uplatnění na mezinárodní úrovni, projevují také jako skokani.

Moderní hannoverán měří v kohoutku 160–175 cm. Má výbornou stavbu těla a pozoruhodně korektní chody. Je atletický a pružný, chody jsou prostorné, ploché, takže vysoká akce, která byla typická pro kočárového hannoverského koně, vymizela. Koně jsou mnohem ušlechtilejší než jejich předchůdci díky pokračujícímu vlivu plnokrevníků.

Přidání krve plnokrevníka dodalo ušlechtilost hlavě všestranného zemědělského koně, která byla před tím těžká a poměrně hrubá. Současní hannoverští koně mají hlavu lehčí, středně velkou a ostře modelované rysy. Oči jsou velké, živé a inteligentní. Krk je dlouhý, ušlechtilý a široce nasazený. Přechází do mohutných šikmých plecí. Kohoutek je velmi výrazný. Hřbet je středně dlouhý, má zvláště široká a pevná bedra. Záď je mimořádně osvalená. Ocas je dobře nasazen a kůň ho nosí vysoko.

Charakteristickými znaky hannoverského koně je hloubka hrudníku a příkladná stavba žeber. Kůň má velmi pevně stavěné tělo, ale není to znak, který by podporoval rychlost. Fundament nohou je kostnatý, korektní a holeň je kratší. Klouby jsou velké a výrazné, předloktí je silně osvaleno. Moderní hannoverán má tvrdá, dobře tvarovaná kopyta. Někdejší chyby ve špatném utváření kopyt se pečlivou selekcí podařilo odstranit.
 

Top