Všeobecné podmínky členství ZoOo.cz® klubu

I. Principy věrnostního programu Zooo.cz ® klub

Tyto Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu ZoOo.cz ® Klub („Podmínky“) upravují podmínky účasti ve věrnostním programu ZoOo.cz ® Klub („Věrnostní program“) provozovaném společností ANIMALEX, spol. s r.o., se sídlem Hamry nad Sázavou 433, 59101 Hamry nad Sázavou, IČO: 05538050, spisová značka C 95974 vedená u Krajského soudu v Brně. Věrnostní program ZoOo.cz ® Klub je určen zákazníkům internetového obchodu ZoOo.cz ®. Člen Věrnostního programu ZoOo.cz ® Klub při nákupech v internetovém obchodu ZoOo.cz ® získává prémiové ceny na kompletní sortiment.

 

II. Podmínky a vznik členství ve věrnostním programu

Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku (registrace) do Věrnostního programu na stránkách internetového obchodu ZoOo.cz ®.

Na členství ve Věrnostním programu ZoOo.cz ® Klub není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká v okamžiku odeslání přihlášky (registrace). V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností společnost ANIMALEX, spol. s r.o. Odesláním řádně vyplněné přihlášky (registrace) zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů členů Věrnostního programu ZoOo.cz ® Klub, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Společnost ANIMALEX nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce (registraci) nebo sdělených členem Věrnostního programu ZoOo.cz ® Klub při změně údajů.

 

III. Pravidla a podmínky věrnostního programu

 

A. Využívání výhod

Výhody registrace jsou využívány každým nákupem přes internetový obchod ZoOo.cz ® slevou na sortiment.

B. Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace směřujte na reklamace@ZoOo.cz.

 

IV. Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu

Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to písemně na info@ZoOo.cz. Členství zaniká uplynutím jednoho měsíce od okamžiku převzetí žádosti o ukončen. Společnost ANIMALEX je oprávněna pozastavit členství tomu členovi, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek, a to až do doby konečného rozhodnutí o případném zrušení členství. Společnost ANIMALEX si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu ZoOo.cz ® Klub, pokud člen klubu nevytvoří objednávku déle než 6 měsíců. Nebo nevytvoření objednávky do 14 dní od registrace. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.

 

V. Změny podmínek a ukončení věrnostního programu

Společnost ANIMALEX si vyhrazuje právo Věrnostní program ZoOo.cz ® Klub kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost Společnost ANIMALEX je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www. ZoOo.cz ®.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu jsou platné a účinné od 1. 9. 2017.

Top