Výstavy koček

Výstavy koček

Jak přihlásit kočku na výstavuVýstavy koček se konají už déle než jedno století. První výstava moderního typu se konala v roce 1871 v Křišťálovém paláci v Londýně. Kočky se však vystavovaly již dávno předtím, i když jiným způsobem a nebyly posuzovány. Záznamy jsou už z roku 1598, kdy byla uspořádána výstava koček ve Winchesteru, nebo z roku 1861 – tehdy návštěvníci obdivovali kočky v Londýně. Ve stejném roce se také uskutečnila první výstava koček v Americe, kde byly vystavovány mainské mývalí kočky jako první americké kočičí plemeno.

Cílem výstav vždy bylo ukázat krásu koček, seznámit s ní veřejnost a umožnit chovatelům, aby si na základě posudku ověřili kvalitu svých zvířat i úroveň svého chovatelství. Posuzuje se totiž nejenom vzhled kočky, ale také její kondice a tím i péče, kterou jí chovatel věnuje. V neposlední řadě se chovatelé na výstavách mohou pochlubit svým vlastním chovem a popularizovat kočku jako společenské domácí zvíře.
 

Organizace kočičích výstav

Organizátory výstav jsou chovatelské organizace nebo kluby a práce, kterou jejich členové na výstavách konají, je dobrovolná. Výstavy většinou trvají jeden až dva dny (v sobotu a v neděli).

Každoročně se v Evropě pořádají desítky výstav, které mají různou úroveň. Rozlišují se výstavy národní a mezinárodní. Rozdíl mezi nimi spočívá ve výši titulů, které na nich kočka může získat. Zatímco na národní výstavě může kočka získat nejvýše titul šampión, na mezinárodní výstavě se uděluje titul mezinárodní šampión i tituly vyšší.

Někdy se pořádají také výstavy určené jen pro mláďata nebo kastráty.

U nás se konají také výstavy menšího rozsahu, tzv. speciální. Na nich se neudělují žádné tituly, kočky jsou hodnoceny pouze chovnými známkami. Podle našeho chovatelského předpisu totiž kočka musí získat alespoň jednu známku výborná nebo velmi dobrá, aby mohla být použita pro chov.

Pro kocoury je toto kritérium přísnější, protože k chovu jsou připouštěni výhradně jedinci se známkou výborná.
 

Kdo se může zúčastnit kočičích výstav?

Podmínkou účasti kočky na výstavě je očkování proti vzteklině a panleukopenii (kočičímu moru) a některé státy požadují ještě další speciální očkování. Při přejímce zvířete na začátku výstavy chovatel rovněž předkládá veterinární osvědčení, potvrzující zdraví kočky v době těsně před konáním výstavy. Tato nařízení je třeba striktně dodržovat, protože při tak velké koncentraci zvířat na jednom místě by mohlo velmi snadno dojít k šíření nakažlivých virových onemocnění.
 

Jak taková výstava koček probíhá?

Výstavy koček, kočičí výstavyTěsně před výstavou musí chovatel svoje zvíře náležitým způsobem připravit, aby bylo dokonale čisté a ve výborné kondici (koupel, pudrování). Příprava zvířete se liší podle jednotlivých plemen, obecně je u dlouhosrstých plemen daleko náročnější než u plemen ostatních. Přestože kočku je nutno na výstavu náležitě připravit, není povoleno srst barvit, odbarvovat nebo stříhat. Z posuzování jsou rovněž vyloučeny kočky s amputovanými drápy a kočky pod vlivem drog.

Po celou dobu výstavy jsou kočky umístěny v klecích z omyvatelného materiálu, které si každý chovatel ozdobí záclonkami a koberečkem nebo polštářkem. Nutnou výbavou klece je také malý kočičí záchod a miska s vodou. Klec je dostatečně velká na to, aby se v ní kočka po dobu trvání výstavy cítila dobře. Choulostivějším kočkám nebo koťatům je možnost dát do klece deku nebo termofor.

Každá klec je označena číslem, pod kterým je kočka uvedena ve výstavním katalogu a pod nímž je také posuzována. Stejné číslo jako na kleci má kočka připevněné i na krku.

Způsob posuzování koček se v Evropě, Anglii a USA poněkud liší. V Evropě posuzování probíhá tak, že kočku z klece vyjme pomocník posuzovatele a donese ji k posuzovacímu stolu. O každém zvířeti posuzovatel vypracuje písemný posudek, který musí být na mezinárodních výstavách psán buď v jedné z jednacích řečí, nebo také v úřední řeči státu, kde se výstava koná. Na závěr posuzování každý posuzovatel nominuje svá nejlepší zvířata do vrcholné soutěže.
 

Top