Agamy

Agamy

Další čeledí spřízněnou s leguány jsou agamovití. Setkat se s nimi můžeme v různých biotopech od tropických pralesů přes lesy po stepní ekosystémy Afriky, Asie i Austrálie. Velká část druhů se vyskytuje také na velmi suchých až pouštních stanovištích. Dokážou žít i v podmínkách, které jsou pro jiné živočichy v podstatě neslučitelné se životem.
 

Jakým způsobem a kde agamy chovat?

Agamy dorůstají od 15 do 50 centimetrů. Podle toho bychom měli zvolit správnou velikost nádrže či terária – její velikost by měla být asi dvojnásobná nebo trojnásobná.

Terárium musíme agamám vyhřívat na vyšší teplotu, než je obvyklé u jiných živočichů a pod světelným a tepelným zdrojem musí být teplota vyšší než 40 °C. Velmi důležitý je pokles teploty v noci. Stejně tak je důležité, aby se v době střídání teplot příliš nezvyšovala vlhkost, protože zvířata velmi snadno prochladnou a mohou uhynout na zánět plic.

U druhů z vysokých hor musíme dbát na čistotu a hygienu v teráriu, protože jejich přírodní stanoviště bývají obvykle prostá choroboplodných zárodků a živočichové jsou proto k nákazám velmi náchylní. Oproti tomu agamy z nížin bývají po dovozu obvykle promořeny parazitickými červy. V případě, že se nám je nepodaří včas vyléčit, uhynou agamy na perforaci střev. S případnou léčbou se vždy obraťte na veterináře.

Agamy nemají většinou potřebu šplhat na vyvýšená místa, a proto není třeba do nádrže dávat žádné větve.

Na dno nádrže položíme drenáž z kamenů, mezi které můžeme dát topný kabel. Pak dáme vrstvu hrubého říčního a nahoru vrstvu jemného, dobře promytého písku. Na něj pak položíme několik kamenů, ze kterých utvoříme úkryt. Použitý substrát musí být před položením sterilizován horkem. Nad kameny se pak zavěsí ohřívací a osvětlovací tělesa. Obvykle se přitom používají 60 až 70wattové žárovky, které se instalují do obrácených květináčů, jejichž otvory ve dně protáhneme přívodní šňůry. Protože uvnitř květináčů bude velmi vysoká teplota, je třeba, aby byly objímky těchto žárovek porcelánové. Použití květináčů jako stínidel je výhodné proto, že jiné materiály dlouhodobě tak vysokou teplotu nevydrží.

Nádrž dobře uzavřeme, vždy ale počítáme s dostatečným větráním kvůli udržení nízké vlhkosti.


Jak a čím agamy krmit?

Agamy se v přírodě živí především lovem bezobratlých živočichů. V zajetí je proto krmíme hmyzem a pavouky, větším druhům dáváme myší mláďata. Potravu je dobré jim obohatit šťavnatými listy a květy rostlin (smetanka, jetel, zelenina) a kousky měkkého ovoce, které občas poprášíme roboranem nebo jiným přípravkem obsahujícím vápník a jiné minerální látky. Obdobným způsobem jim podáváme také vitaminy.

Vodu agamy nepijí, pouze olizují listy nebo orosené stěny akvária. Při postřiku bychom neměli zapomínat promáčet důkladně písek, ale zároveň musíme dávat pozor, abychom nestříkli vodu na rozpálenou žárovku.

Agamy z Asie potřebují dodržovat zimní klidové období. Pokud je nemůžeme nechat přezimovat stejným způsobem jako želvy, musíme jim v zimě aspoň snížit teplotu v teráriu, ale krmit je musíme stále.
 

Top