Clicker

Clicker

Clicker je velmi oblíbený prostředek pozitivního posilování při výchově psů. S jeho pomocí lze formovat chování psa a krok za krokem i k plnění komplexnějších úloh. Clicker vám může pomoci, ať už svého psa chcete naučit jen obvyklé „sedni a lehni“,, nebo z něj chcete mít například záchranářského psa nebo například cvičit agility.
 

Jak takový clicker pro psy funguje?

Cvaknutí clickeru neznamená nic jiného než „takto to bylo správně“, a sděluje psovi, že se projevuje žádoucím způsobem. Aby pes pochopil význam tohoto cvakání, musí na něj být předtím podmiňován. Takže je třeba, aby majitel kliknul a ihned dal psovi pamlsek. Po několika opakováních na různých místech a v různých situacích pes pochopí, že kliknutí potvrzuje jeho momentální chování.
 

Jak trénovat s pomocí clickeru?

Klikr na výcvik psaPokud chcete se psem trénovat zrakový kontakt, je třeba ve chvíli, kdy se na vás pes podívá, kliknout a spojit s odpovídajícím zvukovým signálem.

Při nácviku usedání klikněte, až bude pes způsobně sedět.

Při nácviku nových povelů musí po kliknutí vždy následovat pamlsek. Kliknutí bude pro psa známkou, že přichází odměna v podobě pamlsku.
 

Pozor, samotné kliknutí není psovi odměnou

Chybou v používání clickeru je na prvním místě to, že majitel se mylně domnívá, že samotné kliknutí je psovi odměnou. Clicker má sloužit jako zvukový signál správně splněného povelu. Až poté následuje pamlsek.

Psi mají tendenci předvádět cviky, které dobře umí, aby se dostali k odměně. Kliknout je ale nutné až ve chvíli kdy se udělá to, co po něm chceme my. Mohl by jinak nabýt dojmu, že za cokoliv, co udělá, dostane pamlsek.

Je nutné si uvědomit, že pokud má tato „hra“ psa stále bavit, nesmíme přestat s odměňováním. Pokud se majitel domnívá, že ve chvíli, kdy pes ví, co kliknutí znamená, už nemusíme podávat pamlsky, může se lehce stát, že pes začne povely ignorovat, protože ztratí zájem.

Při výcviku se minimálně mluví a pohybuje. Povel se přidá ke cviku až tehdy, když cvik pes provádí přesně podle psovodova přání. Pokud budeme příliš mluvit, pes se nemůže soustředit na to, co má dělat, a my pak můžeme mít pocit, že neposlouchá. A paradoxně jsme to v té chvíli právě my, kdo mu zabraňuje povel udělat.
 

Top