Kdy začít a kdy naposledy vytáčet med

Kdy je vhodné vytáčet med

Většinou je pro včelaře hlavním zdrojem medu jarní snůška. První med dozrává většinou kolem poloviny května. Nejčastěji to bývá květový med z ovocných stromů a řepky. To, že včely již zpracovali nektar, poznáte podle zavíčkovaných zásob. Víčkování také značí zralost medu a možnost med vytáčet (nezralý med má příliš mnoho vody a často kvasí). Čas zrání často ovlivňuje rámková míra, která je použita. Čím nižší rámek tím dřív je med zralý a zavíčkovaný.

Na měření obsahu vody v medu, používáme tzv. refraktometr. Nejlepší je když je při vytáčení obsah vody v medu pod 18,5 %. Bývá pravidlem, že hustší med se rovná větší kvalitě.

Během července se většinou vytáčí med naposled a hned potom se včely musejí zakrmit. Během pozdního léta už se však snáší tzv. medovicový med, který vzniká sběrem ze smrku a modřínu. Z těchto stromů pochází melicitóza, ze které pochází medovice. 

Top