Klec pro králíka by měla být dostatečně velká, a to alespoň tak, aby měl králík možnost se podél úzké strany klece pořádně natáhnout. Delší strana klece pak musí být minimálně dvakrát tak dlouhá. Výška musí být taková, aby králík mohl v kleci bez potíží zapanáčkovat.