Přípravek je určen k dennímu doplnění a vyvážení krmné dávky hříbat a mladých koní.