Poplatky za psa

Poplatky za psa

Kolik dělá poplatek za psa?Místní poplatky ze psů jsou v každém městě či obci jiné. V některých městech se dokonce liší i podle toho, v jaké ulici bydlíte. Vlastníte-li psa, jste povinni za něj odvádět místnímu úřadu poplatek. Poplatek za psa může být dle zákona až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Může ale být samozřejmě nižší. Konkrétní sazbu si stanovuje každá obec samostatně.

Peníze vybrané na poplatcích slouží na úklid psích exkrementů, doplňování sáčků pro pejskaře, ale i opravu košů, do kterých se tyto sáčky hází.

Nicméně v každém městě zaplatíte za psa jinou částku. Pokud navíc chováte psů více, částka za každého dalšího psa je ještě vyšší.
 

Ohlašovací povinnost k poplatku ze psů

Přihlásit psa musí jeho držitel. V každém městě občan, který má na území města trvalé bydliště, nebo právnická osoba, která zde má sídlo. Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě atd.). Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení, přičemž je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá (některé obce dávají úlevu z placení poplatků za psy osvojené z útulku).
 

Kdy a jak psa přihlásit?

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, tj. za psy, kteří dovršili tohoto věku například během dubna, se poplatek platí od 1. dne měsíce května. Mylně se mnohdy uvádí, že psa je nutné přihlásit až po dovršení 6 měsíců jeho věku.

Poplatky za psa a stáří psůLhůta pro přihlášení psa je do 15dnů od jeho nabytí, bez ohledu na stáří zvířete. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti.

Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr a vyplnit čestné prohlášení. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku (např. u psa z útulku) je třeba doložit i některé další doklady.
 

Úlevy a osvobození od poplatku ze psů

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a je-li důchod jeho jediným zdrojem příjmů, činí poplatek nejvýše 200 Kč za rok.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 

Top