THYMOVAR – jak žádat o dotaci

THYMOVAR – žádost o dotaci

Zažádat si o dotaci na THYMOVAR je jednoduché. Dotace se poskytuje ve výši 40 % ceny léčiva, takže bez dopravy a jiných dodacích nákladů. K uplatnění dotace na THYMOVAR je důležité zda:

  1. Jste plátce DPH
  2. Datum dokladu
  3. A celková výše ceny THYMOVARU

Plátce, neplátce DPH

U plátce DPH je důležité, aby si žádost o dotaci poslal sám. Využije přitom stejný formulář jako neplátce. Neplátce může využít naší služby  a koupit si již dotovaný THYMOVAR. Cena THYMOVARU je ponížena o 70 %.  V případě, že si chcete zažádat o dotaci sami, můžete využít formulář níže.

Plátce DPH Dotovaný THYHOMOVAR zakoupit nemohu kvůli složitějšímu čerpání dotace kvůli odpočtům DPH.

Datum dokladu thymovaru

Toto datum je podstatné, aby se zjistilo, do jakého dotačního období Vaše žádost zapadá. Od    data se postupuje dále.

Například:

Je rok 2015 a včelař by rád získal dotaci na THYMOVAR. Musí tedy mít vystavený doklad               v období 1.9.2014 – 31.8.2015. Žádost pak musí být doručena do 30.6.2015. Podejte ji                    nejlépe v polovině června. Do 31.8.2015 je třeba aby včelař zaslal také fakturu a pokud již        neposlal se žádostí, tak doklad o zaplacení. Na konci roku obdrží včelař vyplacenou dotaci ve výši 40 %.

 V případě, že zakupujete již dotovaný THYMOVAR, nemusíte se již o nic jiného starat.

Cena léčiva THYMOVAR

Celková částka léčiva se uvádí do formuláře a od ní se pak odvíjí celková výše dotace.

Odkaz na formulář Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze

(THYMOVAR vyplníte do kolonky Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy  příslušný ve věcech veterinární péče, pokud nebude jmenovitě v seznamu)

Top