První pomoc psovi

Poskytnutí první pomoci pejskovi

Nikdo nezná vašeho psa lépe než vy sami. Pes se může dostat do situace, kdy bude potřebovat první pomoc. Proto si jistě velmi rychle všimnete, když se začne chovat jinak než obvykle. Tak jako bez váhání přispěcháte na pomoc zraněnému člověku, tak byste měli umět pomoci i psovi či jinému zraněnému zvířeti. Včasná první pomoc může nejen přispět k rychlejšímu uzdravení, ale mnohdy psovi zachrání život. Čekání na veterináře se může stát psovi osudným, pokud mu nepomůžete. Vašemu veterináři však nikdy nezapomeňte zavolat! A to ani v případě, že se vám pes zdá již v pořádku. Vysvětlete mu situaci a dbejte jeho rad. To je nejrychlejší záruka toho, že se psovi v případě nemoci nebo zranění dostane potřebné rychlé pomoci.

Pro majitele jistě není vždy lehké určit, zda se jedná „jen“ o přechodnou nevolnost, nebo o příznak onemocnění. Proto je důležité zachovat klid a střízlivě vyhodnotit situaci. Vysvětlete doktorovi situaci a dbejte jeho rad.
 

Mimořádnou pozornost bychom měli věnovat následujícím potížím u psa

Průjem u psa, zvracení u psa

V případě, že zaznamenáte u zvířete některý z níže uvedených případů, jedná se o kritický stav a je třeba psa neprodleně odvézt k veterináři.

- pes nekálí
- zvracení
- průjem
- ztráta chuti k jídlu a pití
- slabost
- kašel
- různé druhy bolesti
- pohybové poruchy
- horečka

Jen při rychlém jednání máte jistotu, že nic nezanedbáte.
 

První pomoc zraněnému psovi

V případě, že se zvíře dostane do situace, kdy je zraněné, a vy mu přispěcháte na pomoc, než přejdete k samotnému ošetřování psa, ujistěte se, že jste vy i pes na bezpečném místě. Pokud tomu tak není, snažte se psa přesunout tam, kde budete oba dva v bezpečí. Pokud bude pes protestovat, nasaďte mu náhubek nebo mu stáhněte tlamu obinadlem. 

Předtím, než začnete psa ošetřovat, posuďte celou situaci, a pokud víte, jakým způsobem byl pes zraněn, utřiďte si jeho zranění od nejtěžšího k nejlehčímu. Na první pohled lehká poranění mohou být těžšího rázu a pes může být ohrožen na životě. Za žádných okolností ale nepanikařte! Vaše nervozita se přenese i na vašeho psa.

V každém případě je třeba držet se pár zásad:
- chraňte i své zdraví, např. chirurgickými rukavicemi, zabraňte útoku zraněného psa náhubkem
- porovnejte závažnost zranění a určete nejtěžší
- zachovejte klid
- zkontrolujte stav psa
- při přímém ohrožení života zahajte první pomoc
- kontaktujte veterinárního lékaře
 

Jak tedy postupovat při první pomoci?

1) ujistěte se, že pes je schopen reagovat, zkuste ho oslovit jménem nebo tleskněte
2) v případě, že pes nereaguje, proveďte okamžitě kontrolu dechu a pulsu
3) pokud nejsou zjištěny základní životní funkce, přejděte k resuscitaci

Život ohrožuje:
- zástava dechu
- zástava srdce
- silné krvácení
- dech a puls
 

Dech

normální stav: 10–30 vdechů za minutu
snížená dechová frekvence: otrava, podchlazení, pokročilé stadium šoku
zvýšená dechová frekvence: vzrušení, teplo, bolest, počáteční stadium šoku
 

Puls

normální stav: 60–120 úderů za minutu (velká plemena – spodní hranice, malá plemena a štěňata – horní hranice)
snížená tepová frekvence: podchlazení, pokročilé stadium šoku
zvýšená tepová frekvence: vzrušení, zvýšená teplota, elektrický šok, otrava, uštknutí, srdeční záchvat, bolest, počáteční stadium šoku
 

Případy, kdy pes nereaguje, je bez dechu, bez pulsu nebo bez dechu a pulsu zároveň, vyžadují okamžitou resuscitaci ještě předtím, než začnete ošetřovat zranění!

Možná příčina je:
- tonutí
- dušení
- šok a silné krvácení
 

Mám provést resuscitaci? ANO, nebo NE?

Dýchá pes?
ANO – proveďte kontrolu pulsu a dechu, prohlédněte psa a začněte s první pomocí, poté kontaktujte veterinárního lékaře
NE – proveďte dva vdechy a zkontrolujte puls

Je puls hmatatelný?
ANO – pokračujte v umělém dýchání, kontrolujte puls
NE – zahajte resuscitaci a pokračujte v ní i při převozu na veterinární kliniku
 

Resuscitace psa

Pokud máte po ruce někoho, kdo vás může převézt na veterinární kliniku, požádejte jej, aby kontaktoval veterinárního lékaře, a pokračujte v resuscitaci při převozu k němu.

Resuscitace zahrnuje tři základní kroky, kterými udržujeme základní životní funkce:
- uvolnění dýchacích cest
- zajištění dýchání
- zajištění krevního oběhu

Uvolnění dýchacích cest

Narovnejte psovi hlavu a krk, otevřete tlamu a vytáhněte jazyk. Jazyk lépe zachytíte kapesníkem nebo kusem látky. Vyčistěte psovu tlamu od veškerých zbytků, mohou to být zbytky jídla, zvratky či cizí těleso.

 

Zajištění dýchání psa

Pokud jste uvolnili dýchací cesty, zjistěte, jestli pes dýchá. Kontrolujte barvu sliznic, tedy jazyka a dásní, pokud jsou modré, znamená to, že pes má nedostatečný přísun kyslíku. Pokud nedýchá, zahajte umělé dýchání. U velkých plemen se umělé dýchání provádí z úst do nosu, u malých plemen a štěňat z úst do nosu a tlamy.

Postup:
1. hlava a krk musí být natažené
2. jazyk musí být vytažený
3. při vdechu do nosu zajistěte, aby vzduch neunikal přes pysky
4. vdechy musí proudit rovnoměrně do obou nosních dírek
5. hloubku výdechu přizpůsobte velikosti psa
6. po vdechu nechejte krátký čas na vydechnutí
7. vdechujte přibližně po 3 vteřinách
8. sledujte hrudník psa
9. několikrát vdechněte a zkontrolujte, jestli již pes nedýchá sám
10. vždy po minutě umělého dýchání zkontrolujte tep a dech
11. pokud pes začne dýchat, uložte jej do polohy na boku s mírně dopředu nataženou hlavou a vyplazeným jazykem, čenich je mírně skloněný dolů
12. pokud pes začne dýchat, ale stále nereaguje a dech je velmi slabý a povrchní, pokračujte v umělém dýchání o frekvenci 10–15 vdechů za minutu
 

Zajištění krevního oběhu u psa

Masáž srdce provádějte pouze v případě, že jste nezjistili žádnou srdeční činnost. Pokud je srdeční činnost slabá a vy předčasně použijete srdeční masáž, může se úplně zastavit.

U malých plemen a štěňat se masáž srdce provádí otevřenou dlaní, u velkých psů oběma rukama, stejně jako u člověka.

1. pes musí ležet na pravém boku, na nepříliš měkkém podkladě
2. malá plemena – tlak směřuje přímo proti srdci nad úrovní lokte
3. velká plemena – tlak směřuje do bodu největšího průměru hrudníku
4. tlak musí být stejnoměrný, asi 4 cm hluboký, ve fázi odlehčení zůstávají ruce stále na hrudníku
5. opakujte série 10–15 rychlejších stlačení a dvou vdechů
6. malý pes – v průměru asi 140 stlačení za minutu, tj. asi 2 stlačení za vteřinu
7. velký pes – v průměru 90 stlačení za minutu, tj. asi 13 stlačení během 10 vteřin

Resuscitace v přítomnosti druhé osoby
1. jedna osoba provádí umělé dýchání, druhá osoba provádí masáž srdce
2. frekvence stlačení je stejná jako v případě, že masáž provádíte sami
3. partner vdechuje během srdeční masáže po každém třetím stlačení bez ohledu na velikost psa

S resuscitací pokračujte do doby, dokud pes není pod dohledem veterinárního lékaře nebo dokud neucítíte puls.
 

Psí lékárnička

Doma a případně i v autě byste měli mít stejně jako pro sebe a svoji rodinu vždy připravenou i lékárničku pro psa. Její obsah je dobré probrat s veterinářem dle potřeb konkrétního plemena, které právě vlastníte. Je dobré pořídit do ní nejmenší možné balení kvůli expiraci a pravidelně kontrolujte, zda něco neprochází nebo nechybí. Lékárničku skladujte na suchém a chladném místě.
 

Záchrana psaPříklad obsahu domácí lékárničky pro psy:
- gázový obvaz
- gázová komprese
- elastické obvazy
- samolepicí obvazy
- vodovzdorné náplasti
- obvazová vata
- obvazové nůžky
- jednorázové rukavice
- digitální teploměr
- vazelína pro digitální teploměr
- pinzeta
- kleštičky na klíšťata
- malá baterka (v případě, že potřebujete prohlédnout uši nebo třeba dutinu ústní)
- chladicí sáčky
- jednorázové ampule
- dezinfekční roztok
- mast na rány
- mírné prostředky proti bolesti
- prostředek proti průjmu
- prostředek na zastavení krvácení
- parafinový olej (pro případ zácpy)
- náhubek
- psí botičky
- deka první pomoci
- případně léky podávané pravidelně na doporučení veterináře (pro alergiky nebo jinak chronicky nemocné psy)
 

Top