Pes k adopci

Pes k adopci

Mnozí lidé se z neznalosti domnívají, že pes z útulku je jakési méněcenné zboží. To je obrovský omyl. Méněcenným zbožím by se dali nazvat spíš bývalí majitelé, kteří se ho zbavili. Psi v útulku jsou normální psi, jen měli smůlu na člověka, který se tvářil jako jejich páníček.

Pes, který byl násilím vyhnán ze své lidské smečky, strádal strachem, hladem, zimou. Naprostá většina zvířat si toto období zapamatuje a nové lidi si úzkostlivě hlídá. Adaptace na útulek jako nový domov může být složitější, ale zvyknout si na novou rodinu, novou smečku nikdy není problém. Pes je za ni vděčný, protože ji potřebuje.
 

Psí útulky

Chcete si pořídit raději štěně, abyste si ho sami vychovali? Jenže každé štěně má dědičné předpoklady, určitou povahu a vlohy, které ještě nemusí být zřejmé. Dospělý pes má již formovanou osobnost a čitelnou povahu a útulek má povinnost vás o ní informovat.

Adopce psůPokud si myslíte, že se v útulku nacházejí pouze voříšci, je to omyl. Do útulku se dostanou dokonce i psi málo obvyklých plemen. Příčinou mohou být nevhodné dárky, přecenění vlastních schopností, změny v rodinných poměrech. Za měsíc přichází do útulků 60–70 psů, to znamená denně někdy jeden, jindy pět i více.

Nedostatek finančních prostředků a zároveň přetíženost kapacity, která každým rokem stoupá, jsou největšími problémy téměř všech útulků. Proto další formou pomoci, kromě finančních a materiálních darů, je najít pro zvířata nový domov. Přitom zvíře z útulku má doma podle loňského průzkumu veřejného mínění bohužel jen 8 % české populace.
 

Jak si adoptovat pejska?

Většina útulků má poměrně přísná pravidla, za jakých podmínek vydává zvířata (zejména psy) zájemcům o adopci. Je to dobře, protože zvířata, která si prožila své (často se jedná o týrané či vážně zanedbané jedince), si zaslouží dobré podmínky, lásku a péči. Pokud by se stalo, že adopce nevyjde a nový zájemce není schopen se o zvíře náležitě postarat, zvíře putuje zpět do útulku, což pro něj představuje další traumatickou zkušenost.

Základními předpoklady, které útulky vyžadují, je prokázání totožnosti, věk nad 18 let a vyplnění „Protokolu o předání“. Některé útulky vybírají od zájemců poplatek, který přibližně odpovídá nákladům na odčervení, očkování a pobyt zvířete v útulku. Mnoho útulků zahrnuje do smlouvy možnost kontroly u nových majitelů a také povinnost vrátit zvíře, pokud se najde v době ochranné lhůty 6 měsíců původní majitel.

Psi k adopciNěkteré útulky mají i přísnější podmínky, např. požadavky na předchozí zkušenost s příslušným plemenem, adekvátní bytové, finanční a rodinné podmínky.

U jednotlivých útulků se liší jejich postoj k umísťování zvířat u cizích státních příslušníků – některé to striktně odmítají, jiné tuto možnost adopce za určitých okolností připouštějí, všechny jsou ale velmi obezřetné.

Zvířata jsou zájemcům o adopci předávána odčervená, očkovaná, s absolvovanou veterinární prohlídkou, většinou po uplynutí karantény po přijetí do útulku.


Víte, že mnoho obcí dává úlevu z placení poplatků za psy osvojené z útulku?

 

Několik základních pravidel pro svěření zvířete z útulku do péče, kterými se řídí většina útulků na území České republiky

1. Zvíře si může osvojit pouze osoba starší 18 let.

2. Adoptovat zvíře může jen občan s trvalým pobytem v ČR.

3. Svěření do péče se řídí potřebami konkrétního zvířete.

4. Zvíře, které bylo zvyklé žít v bytě, nemůže být vydáno k celoročnímu pobytu venku.

5. Pro zvířata s problémovým chováním nebo pro plemena psů, u kterých se dají problémy předpokládat, platí zvláštní režim výdeje (zkušenosti, více návštěv zájemce v útulku, navykací vycházky apod.).

6. Ke střežení objektu může být vydán jen pes, u kterého je zřejmé, že v podobných podmínkách žil a nebude trpět nepřítomností člověka. Vydání předchází návštěva a prohlídka objektu a posouzení podmínek, ve kterých bude pes žít.

7. Zvíře z útulku musí vyzvednout budoucí majitel osobně. V útulku nelze pořizovat zvíře např. jako dárek pro babičku (osvojitel osobně podepisuje smlouvu o svěření zvířete do péče).

8. Pokud je již v rodině zájemce jiné zvíře, je nutné posoudit, zda se zvířata snesou. Pokud se jedná např. o umístění psa z útulku do rodiny, která již má jiného psa, je třeba ho do útulku přivést, aby se zjistilo (v neutrálních podmínkách na vycházce v lese), jak se psi budou snášet.
 

Možnost virtuální adopce

Mnoho útulků využívá i virtuální adopci a zájemcům, kteří si nemohou zvíře adoptovat přímo, nabízejí možnost přispívat na pobyt psa v útulku určitou částkou. Virtuální adopce se však většinou uplatňuje u zvířat, která nejsou umístitelná z důvodu povahových vlastností, nemoci nebo stáří. Virtuální adopce zvířat jsou možností alespoň určitého vylepšení finanční situace útulků a formou pomoci opuštěným a neumístitelným zvířatům.

Ne nadarmo se říká: koupit si psa je otázka peněz, vzít si psa z útulku je otázka srdce…
 

Top