Včelařské rámky a příslušenství

Včelařské rámky jsou nedílnou součástí každého včelího úlu. Před při chycením mezistěny je nutné rámek opatřit včelařským drátkem. Na včelařský drátek se pak mezistěna nataví.