Sameček, nebo samička

Pořídíte si samečka, nebo samičku křečka?

Ať už chcete, nebo nechcete odchovávat potomstvo, vždy je dobré umět rozeznat pohlaví mladých i dospělých křečků.

U zlatých křečků, křečíků čínských a Cambellových jsou samičky temperamentnější a často agresivnější než samečkové. Oba tyto druhy se však již po desítky let chovají, a tak se přirozeně vybírají do dalšího chovu klidní, nesvárliví jedinci. Díky tomu můžete dosti často vidět i mírumilovné samičky, ale není to pravidlo.

Původní vysoká agresivita samiček má svůj dobrý důvod, v přírodě jsou při péči o mladé a také při ochraně jejich života odkázány samy na sebe, dokonce i proti vlastním příbuzným.

O křečících džungarských a Robovského platí, že mají silně vyvinutý teritoriální smysl. V tomto případě jsou mezi pohlavími menší rozdíly v temperamentu.

Obrázek 0
 

Jak u křečků rozeznat pohlaví?

U křečka zlatého a čínského je velmi lehké, ale u ostatních křečíků je naopak velmi problematické rozlišit pohlaví. Obecně platí, že vzdálenost mezi pohlavním otvorem a řití je u samiček malá, u samečků nepoměrně větší. Ke spolehlivému určení je ale třeba zkušenost.
 

Jak rozeznat pohlaví u křečíků?

U džungarských, Cambellových a Robowského křečíků je rozlišování pohlaví o to těžší, že znaky jednotlivých zvířat jsou silně proměnlivé. U všech tří druhů křečíků je prostor mezi řití a pohlavním otvorem u samiček téměř lysý, kdežto u samečků je zde několik chlupů. Samička má rozmezí mezi těmito otvory světle fialové nebo modravé, ale to je dobře vidět jen při správném osvětlení. Obě pohlaví mají ve středu břicha žlázu, kterou používají ke značení teritoria. Pokud sameček aktivně značí, má často okolí žlázy lysé. Hnědý sekret žlázy zbarvuje srst na břiše v jejím okolí.

Pokud se člověk dobře podívá, může u samečka v říji rozeznat varlata při pohledu shora nebo ze strany.

U křečíka Cambellova lze rozeznat pohlaví, bez toho aniž byste na zvíře sahali. Stačí strčit prst do terária. Když se nějaký křeček na prst vrhne s chutí kousat, je to zaručeně samička. Nebo pokud zvednete trochu materiálu, ve kterém křeček spí, a fouknete na něj. Pokud se se zuřivým kvičením a výhružným jekem obrátí na záda, znamená to, že je to „slabé pohlaví“, tedy samička.
 

Top